Veelgestelde vragen

Build Finance

Wie is Build Finance?

Build wil een bijdrage leveren aan het oplossen van het woningtekort in Nederland. Build wil wonen in een prettig huis voor marktconforme prijzen mogelijk maken. Dit doet Build door het verstrekken van de Build Verhuurhypotheek aan professionele vastgoedinvesteerders voor de aanschaf en ontwikkeling van huurwoningen in het sociale- en middenhuursegment. 

Aan wie verstrekt Build Finance een lening?

Build Finance verstrekt uitsluitend leningen aan professionele vastgoedinvesteerders die niet kwalificeren als consument. 

Waar is de lening voor bestemd?

De lening is bestemd voor de financiering van: 

 • Aankoop van verhuurde of te verhuren woningen, appartementen en/of zorgwoningen
 • Verbetering of renovatie van verhuurde woningen, appartementen en/of zorgwoningen
 • Herfinanciering van bestaande verhuurde woningen, appartementen en/of zorgwoningen (inclusief eventuele vervroegde afsluitboetes)
 • Nieuwbouwwoningen
Welke financieringsratio's worden aangehouden voor de lening?

Zowel bij het verstrekken van de Lening als tijdens de looptijd van uw Lening gelden de financieringsratio's: 

 • Debt Yield => 5%
 • DSCR => 1,1
 • Loan to Value <= 85%
Hoelang is een Bindend Aanbod geldig?

Na ontvangst van het Bindend Aanbod heeft U één week de tijd om het Bindend Aanbod te accepteren door het te ondertekenen en terug te sturen naar Build. 

Hoeveel bedragen de annuleringskosten?

De annuleringskosten bedragen 1,0% berekend over de hoofdsom van de Lening en een vergoeding voor de door Build geleden schade inclusief gederfde renteinkomsten plus eventueel aanvullende kosten. 

Hoeveel bedraagt de bereidstellingsprovisie?

De bereidstellingsprovisie bedraagt 0,2% per maand berekend over de hoodsom van de Lening, vanaf 64 dagen.  

Aan welke voorwaarden moet een aanneemovereenkomst voldoen?

Een aanneemovereenkomst moet aan de volgende voorwaarden voldoen? 

 • Termijnschema voor uitbetaling vanuit bouwdepot met daarin de volgende informatie 
 • Aantal termijnen
 • Bedrag/percentage per termijn
 • Periode of bij grotere bouwprojecten: deliverables van de bouw 
Met welke taxateurs werkt Build Finance samen?

Bij Build Finance werken wij niet met een shortlist van taxateurs. Voorwaarden waaraan een taxateur moet voldoen is NRVT gecertificeerd met als expertise Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed. 

Aan welke voorwaarden moet een taxatierapport voldoen?

In de opdrachtbevestiging voor taxatierapport staat omschreven aan welke voorwaarden een taxatierapport moet voldoen. 

Welke tarieven kunnen er terugkomen tijdens de looptijd van de financiering?

Hieronder een overzicht van de actuele tarieven: 

 Bouwdepot  € 50,-- per maand per bouwdepot
 Rentevergoeding bouwdepot   2,5% lager dan financieringsrente
 Wijzigingen zekerheden  € 375,-- per mutatie
 Wijziging lening   € 375,-- per mutatie
 Aflossing  € 375,-- per mutatie
 Renteherziening  € 375,-- per mutatie
 Niet tijdig betalen  8% over de rente en aflossing die u niet (tijdig) betaalt

Voor alle overige kosten, zoals de kosten voor bijzonder beheer, verzoeken wij u om contact op te nemen met Build Finance. 

Hoeveel bedragen de behandelkosten?

De behandelkosten bedragen tussen 0,25% en 1,25% over de totale lening die Build Finance verstrekt. 

Waarom moet Build mijn identiteit verifiëren?

Nederlandse en Europese wet- en regelgeving bepalen dat (financiële) organisaties moeten weten met wie zij zaken doen en stellen bepaalde eisen waaraan verificatieprocessen moeten voldoen. Om hieraan te voldoen is Build verplicht uw identiteitsbewijs te controleren en te vergelijken met de persoon die het aanbiedt. Hiervoor gebruiken wij de verificatietool Veriff. 

Waarom moet ik een foto van mezelf en legitimatiebewijs maken?

Om te checken of uw identiteit overeenkomt met uw identiteitsbewijs vergelijkt de tool deze met elkaar. Om de authenticiteit van de documenten te kunnen garanderen zijn ‘live’ beelden van deze documenten vereist. TIP: zorg ervoor dat u de foto’s in een neutrale professionele omgeving maakt.

Hoe wordt mijn identiteit geverifieerd?

De technologie van de tool vergelijkt herkenningspunten van uw gezicht met de foto op uw identiteitsbewijs. In het zeldzame geval dat de geautomatiseerde tool geen uitsluitsel kan geven zal dit handmatig worden gedaan door een medewerker van Veriff. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens na de identiteitsverificatie? 

De persoonsgegevens die worden onttrokken uit de identiteitsverificatie worden bij Build in uw klantdossier opgeslagen. Deze beheren wij conform het privacy statement van Build. Ook blijven de gegevens gedurende 3 maanden inzichtelijk voor Build in het beveiligde dashboard van Veriff. Vervolgens bewaart Veriff de gegevens 12 maanden versleuteld in een beveiligd archief.

Waarom wordt mijn poging afgekeurd? 

Het is mogelijk dat uw identiteitsbewijs onleesbaar is door te weinig of reflecterend licht of dat uw gezicht niet goed zichtbaar is op de foto. Het kan gebeuren dat u de verificatie daarom opnieuw moet voltooien. TIP: zorg ervoor dat er geen lichtschitteringen van bijvoorbeeld spotjes of lampen op uw identiteitsbewijs schijnen.

Wie hebben er toegang tot mijn persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor medewerkers van Build die daartoe een valide reden hebben. Onder bepaalde omstandigheden kan dit ook het geval zijn voor medewerkers Veriff. Dit is gebeurt wanneer het geautomatiseerde proces geen uitsluitsel kan geven. 

Hoe kom ik in het bezit van mijn jaaropgave?

Uw jaaropgave wordt uiterlijk op 1 maart van elk jaar in het klantportaal gepubliceerd en we informeren u hierover bij publicatie.

Klik hier voor het klantportaal: https://portal.bcmglobal.nl/.

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.